Schysta Villkor

Sedan D2´s start 2010 så har vi arbetat med schysta villkor. Detta betyder att vi är en arbetsplats med kollektivavtal.

I Göteborgsområdet finns det 13 företag som ställer sig bakom och tillämpar schysta villkor och vi är såklart ett utav dom!

Mia 3 schysta villkor_120x108mm